Cho tôi cho đến nay,tôi đòi lương 3 lần thì công ty viện lý do kỷ luật tôi để trừ tiền và cho tôi nghỉ việc mà không thanh toán tiền lương cho tôi. Công ty không cho tôi hợp đồng lao động gi cả và tính tiền công thì 12 ngàn/1 giờ lao động. Một ca trực của tôi là 12 giờ. Nhưng khi không có người công ty bắt tôi phải làm liên tục 36 giờ. Hiện tôi đã làm ở công ty đến ngày 22/1/2016.Kính mong luật sư giải đáp công ty làm vậy có đúng không và nếu công ty làm sai thì tôi phải làm gi để bảo vệ quyền lợi cho mình. Chân thành cảm ơn luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Lao động của công ty Luật Minh Khuê.

 Luật sư tư vấn pháp luật lao động​ trực tuyến, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động  năm 2012

Nội dung phân tích

Theo như bạn nói thì như vậy rõ ràng là công ty bạn thực hiện không đúng quy định của pháp luật.

Thứ nhất về việc ký kết hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì hình thức của hợp đồng lao động có thể được gao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói theo quy định tại Điều 16

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Về việc ký kết hợp đồng lao động thì bạn có thể ký kết hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng lời nói (chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động dưới 03 tháng)

Thứ hai về việc trả lương

Theo quy định tại Điều 95,96 Bộ luật Lao động năm 2012

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy thì người sử dụng lao động phải trả lương đúng thời hạn  theo đúng thỏa thuận nếu trả lương chậm thì cũng không được trả chậm quá 01 tháng và còn phải được trả thêm một khoản tiền lãi ít nhất  bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Việc bạn bị công ty làm liên tục 36 h như vậy là đã vi phạm vào thời giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Trong trường hợp này của bạn để bảo vệ quyền lợi của mình thì bạn phải xác định lại hợp đồng với công ty nếu hợp đồng lao động trên 03 tháng thì bạn và công ty phải ký kết hợp đồng lao động còn đối với công việc có tính chất tạm thời dưới 03 tháng thì không cần phải ký hợp đồng cũng được

Công ty ban đã vi phạm quy định về thời hạn trả lương và thời giờ làm việc.Trong trường hợp này ban có thể giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giả viên và Tòa án theo quy định tại Điều 200,201 Bộ luật Lao động năm 2012

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Vì bạn có tranh chấp về tiền lương và thời giờ làm việc nên theo quy định của pháp luật là bắt buộc phải được giải quyết thông qua hòa giải cơ sở nếu hòa giải không thành thì bạn có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Hoặc bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm  Khoản 3 Điều 37

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

>>Như vậy vì bạn làm hợp đồng không xác định thời hạn với công ty nên bạn bắt buộc phải thông báo với công ty trước 45 ngày trước khi nghỉ việc. Trong trường hợp công ty chậm trả lương và bắt bạn làm việc quá 12 tiếng  một ngày thì bạn hãy nhờ hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân cho bạn nếu hòa giải không thành hoặc không hòa giải được thì bạn hãy yêu cầu Tòa án giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật lao động.