Tháng 8/2015 thì sinh con. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ?

Em xin trân thành cám ơn!

Người gửi: Ngoc Manh

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật lao độngcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.1940

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp luật

Luật bảo hiểm xã hội 2006;

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung phân tích

 Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 28: Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội:

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định tại khoản 1 mục II: "1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP  được hướng dẫn như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào quy định trên, xét trường hợp của bạn: việc bạn ngừng đóng bảo hiểm xã hội giữa chừng sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản. Bạn đủ điều kiện như quy định trên, bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con. Theo đó, bạn sinh con vào 8/2015, do không rõ về ngày sinh, nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

+ Trường hợp bạn sinh vào sau ngày 15/8/2015 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 8/2014 – 8/2015. Bạn tham gia bảo hiểm xã hội đến tháng 8/2014 thì ngừng và đến 4/2015 lại đóng tiếp. Vậy tính từ 4/2015 đến 8/2015 là 4 tháng. Do đó, bạn không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản.

+ Trường hợp bạn sinh vào trước ngày 15/8/2015 thì 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính là 7/2014 – 7/2015. Theo đó, từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2015 bạn mới đóng bảo hiểm được 3 tháng. Do vậy, bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

Trân trọng cám ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.