Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động 1900.6162

 

Trả lời 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc​

2. Phân tích nội dung

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện được hưởng chế độ thai sản như sau: 

“Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã  hội từ đủ sáu tháng trờ lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong trường hợp của bạn, do ngày dự sinh của bạn là ngày 4/12/2015 vì vậy theo quy định tại mục II, tiểu mục 1 của thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH: "Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi" thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được tính từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2015. 

Theo như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 02 năm, và do công ty bị giải thể nên công ty chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho bạn được đến hết tháng 6/2015. Như vậy, từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2015 bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng nên bạn có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê