Như chị em tham gia đóng bảo hiểm xã hội 4 năm ( trước lúc nghỉ sanh ) vậy 4 tháng nghi thai sản đó có tính tiếp là 4 năm 4 tháng  hay không?

Người gửi:  Anh Pham

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tham khảo nội dung tư vấn: Chế độ và thủ tục bảo hiểm thai sản, bảo vệ quyền lợi người lao động nữ

Trả lời:

Ý kiến thứ nhất:

Chào bạn!

Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội về Mức hưởng chế độ thai sản:

“Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, chị bạn nghỉ thai sản 4 tháng, theo quy định của pháp luật thì thời gian này chị bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội. Và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 4 tháng của chị bạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Ý kiến thứ hai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục. Câu hỏi của bạn là thời gian nghỉ thai sản có được tính là  thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không? Chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước hết, không có bảo hiểm thai sản bạn nhé! Theo quy định của pháp luật hiện hành chỉ có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế.

Theo quy định tại Điều 35 Luật BHXH năm 2006 thì:

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì thời gian chị bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vẫn được tính là thời gian đóng BHXH và thời gian tham gia BHXH của chị bạn vẫn được tính là 4 năm 4 tháng.

Còn việc đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ thai sản, theo Công văn số 1461 ngày 6-5-2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày trở lên, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng chế độ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, người lao động trong thời gian nghỉ thai sản không thuộc diện đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tham khảo các văn bản pháp luật liên quan:

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp ( có hiệu lực thi hành từ ngày  15/1/2013).

Trân trọng!

Bộ phận Luật sư Lao động - Công ty luật Minh Khuê