Vậy từ ngày 29/01/2018 đến ngày 31/01/2018 (03 ngày cuối tháng) em có được hưởng lương không ạ. . Em có hỏi nhà trường thì được biết lương hành chính sự nghiệp chỉ trả theo tháng chứ không trả theo ngày. Em cảm ơn luật sư ạ.

Người gửi : Nhung Trần Thị

Luật sư trả lời: