Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoạigọi:1900.1940

Trả lời:

Các trường hợp giám định phúc quyết theo quy định tại điểm 1.4.1 mục 1 Phần II Thông tư số 18/2000/TT-BYT là: vết thương cũ tái phát và người lao động, người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (sau đây gọi tắt là người yêu cầu)

Trong trường hợp này, anh C cần chuẩn bị bộ hồ sơ giám định phúc quyết tai nạn lao động được quy định tại điểm 1.4.2 mục 1 Phần II Thông tư số 18/2000/TT-BYT bao gồm:

- Đơn xin giám định khả năng lao động do tai nạn lao động theo mẫu;

- Giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát (trường hợp giám định do người yêu cầu thì không cần các giấy tờ điều trị vết thương tái phát);

- Sao lục hồ sơ lần trước gồm: Biên bản giám định, quyết định của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hoặc một lần. Trường hợp giám định do người yêu cầu thì hồ sơ giám định có tính chất phúc quyết là hồ sơ quy định để giám định lần đầu. 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 18/2000/TT-BYT Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG