Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề bạn thắc mắc tôi xin được trả lời như sau:

Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 114:

"1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền."

Điều 111:

"Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường..."

Theo khoản 4 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần mà không bao gồm ngày nghỉ hàng năm. Như vậy, sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, bạn thôi việc mà chưa nghỉ phép năm tương ứng với khoảng thời gian 6 tháng đó thì sẽ được thanh toán bằng tiền. Cụ thể là bạn sẽ được thanh toán số tiền bằng 6 ngày lương.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động- Công ty luật Minh Khuê