Từ sau khi tốt nghiệp tôi không về công tác theo phân công của sở; nay sởyêu cầu bồi thường 330 triệu và không được nhận lại bằng. Chính vì thế tôi xin hỏi syt giữ bằng tốt nghiệp của tôi như thế là đúnghay sai. Nếu tôi bồi thường thì có thể lấy lại bằng hay không. Và phải bồithường bao nhiêu. Tôi muốn nhờ công ty giúp đỡ cho tôi trường hợp nà; và công ty cho hỏi chiphí cho quý công ty là khoảng bao nhiêu. Cám ơn công ty rất nhiều;-- mr. * phan thanh hưởng*.

Người gửi : Tigan Phan

Luật sư trả lời: