Sang tháng 9 năm 2007 mẹ tôi đi học Bác sĩ tại trường Đại học Y Dược Huế đến 6/2011 sau đó về công tác lại tại TYT Vinh Thanh. Tháng 9/2011 mẹ tôi luân chuyển sang công tác tại TYT xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến nay. Từ lúc Nghị định 116/2010/ND-CP có hiệu lực thì mẹ tôi được Trung tâm Y tế Phú Vang, Thừa Thiên Huế trả lời là chưa đủ thời gian công tác lâu năm tại xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Trong khi đó xã Vinh Thanh và Vinh Thái là hai xã có trong danh sách theo Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 và Quyết định 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004.

Vậy kính mong quý luật sư giải đáp giúp mẹ tôi có được nhận phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định trên hay không? Kính mong quý luật sư quan tâm trả lời để mẹ tôi được hưởng chính sách của Nhà nước ?

Xin chân thành biết ơn!

 

Luật sư trả lời:

Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định điều kiện hưởng phụ cấp khu vực như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định 116/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. Chế độ phụ cấp khu vực với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động chỉ được áp dụng kể từ ngày 1/3/2011.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định:

Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Từ quy định trên có thể thấy phụ cấp công tác lâu năm được trar khi có thời gian công tác từ đủ 5 năm. Theo như bạn trình bày mẹ bạn đi học Bác sĩ tại trường Đại học Y Dược Huế đến 6/2011 sau đó về công tác lại tại TYT Vinh Thanh. Tháng 9/2011 mẹ tôi luân chuyển sang công tác tại TYT xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho đến nay; nghĩa là đã công tác từ tháng 7/2011 đến nay- từ sau ngày nghị định 116 có hiệu lực; như vậy đã đủ điều kiện về thời gian công tác để hưởng phụ cấp khu vực.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê