Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung tư vấn:

Trách nhiệm cuả người sử dụng lao động trong vấn đề trả lương cho người lao động được quy định như sau:

" Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Theo đó người sử dụng lao độngphải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động, nếu người lao động có thời gian làm thêm giờ thì phải tính lương làm thêm giờ cho người lao động. Bên cạnh đó ngưởi sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động trong trường hợp sau:

" Điều 101. Khấu trừ tiền lương

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập."

ông A bắt đầu làm việc tại công ty X từ ngày 01/8/2010. Ngày 4/9/2014 hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động Ông A yêu cầu công ty X trả tiền lương của những ngày nghỉ hằng năm từ khi làm việc đến khi nghỉ việc Công ty X không đồng ý vì cho rằng ngày phép năm nào thì sử dụng vào năm đó, vậy đúng hay sai? xin luật sư tư vấn. xin cảm ơn.

 Trường hợp này bạn phải xem xét, hằng năm ông A đã nghỉ phép hằng năm hay chưa, nếu ông A đã nghỉ đủ thì đương nhiên ông A không được tính lương những ngày này nữa. Trường hợp ông A chưa nghỉ phép năm lần nào thì sẽ xác định như sau:

" Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm."

" Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền."

Theo đó trong trường hợp này ông A không nghỉ số ngày nghỉ hằng năm thì công ty phải có trách nhiệm trả lương cho ông A trong những ngày này. 

Tôi tên Võ Thị Đoan Trang, công tác tại agribank Sóc Trăng. Do tiền sử hai lần sẩy thai, hiện nay thai tôi cũng yếu. Tôi muốn nghỉ trước khi sinh khoảng 3 tháng để dưỡng thai có được không vì hết thời gian nghỉ không lương ở cơ quan rồi, vì quy định nghỉ liên tục không lương 3 tháng sẽ bị cắt hợp đồng lao động. Bệnh viện chỉ cho giấy tôi nghỉ 30 ngày, thời gian này không cho giấy nghỉ nữa. Xin hãy tư vấn giúp tôi.!

 Bạn muốn nghỉ dưỡng thai thì bạn phải có quyết định của cơ sở y tế, trường hợp bạn không có thì bạn phải thỏa thuận với người lao động để nghỉ không lương. Tuy nhiên theo quy định của luật bảo hiểm xã hội 2012 thì bạn có thể nghỉ trước khi sinh tối đa là 2 tháng, do đó trong trường hợp này bạn chỉ cần thỏa thuận với công ty để nghỉ 1 tháng không lương thôi. Công ty không thể căn cứ nghỉ ba tháng không lương thì sẽ chấm dứt hợp đồng lao động, việc này chỉ áp dụng cho khoảng thời gian bạn nghỉ không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thôi.

Chào luật sư. Cho em hỏi em kí hợp đồng lao động 1 năm 2/3/201-2/3/2017 nhưng công ty lại ép em . 1-chuyển qua công ty khác làm . 2- chấm dứt hop đồng . Vậy em có bồi thường gì và phải làm thế nào ạ.

Việc công ty ép bạn như vậy là không đúng, nếu công ty muốn bạn qua công ty khác làm việc mà không phải là chi nhánh hay địa điểm làm việc khác của công ty thì công ty phải có chức năng cho thuê lại lao động, nếu công ty chỉ chuyển địa điểm làm việc khác thôi thì vấn đề này phải được sự đồng ý của bạn 

Nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bạn mà không được sự đồng ý của bạn thì trường hợp này là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, công ty không đưa ra được căn cứ theo luật định để chấm dứt hợp đồng với bạn, trường hợp này công ty phải bồi thường cho bạn mức bồi thường như sau:

" Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư hình sự.