Tôi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban có thời hạn đến hết tháng 4.2014, đến nay đã hết thời hạn được bổ nhiệm, tuy nhiên đến nay cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là HĐQT vẫn chưa có ý kiến gì về việc có tái bổ nhiệm nữa hay không, công việc thì tôi vẫn đang điều hành, vậy theo quy định của Pháp luật thì trong thời gian từ khi hết hạn đến nay khi mà HĐQT chưa có ý kiến thì quyết định đó đã hết hiệu lực chưa? tôi vẫn điều hành với chức năng là Trưởng ban như vậy có đúng không?

Theo như Luật lao động thì khi HĐLĐ hết hạn sau 30 ngày mà NSDLĐ không có ý kiến thì HĐLĐ đương nhiên có hiệu lực, vậy trong trường hợp này có như vậy không, nếu có thì được quy định ở Điều Luật nào.

Xin trân trọng cảm ơn Luật Sư.

Người gửi: Nguyễn Huy Thành

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động ?

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động - Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 22 Bộ luật lao động 2012

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn...."

Theo đó thì khi hết thời hạn hợp đồng cũ - hợp đồng kí kết bổ nhiệm bạn làm trưởng ban trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết thời hạn mà công ty không kí kết hợp đồng mới và việc bạn tiếp tục làm việc ở vị trí đó công ty cũng không phản đối thì hợp đồng cũ đã kí kết vẫn có hiệu lực pháp luật. Theo tôi hiểu thì trường hợp này bạn đã kí hợp đồng lao động xác định thời hạn chính vì vậy sau khi hết thời hạn công ty không kí hợp đồng mới thì hợp đồng này mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, việc bạn vẫn điều hành với chức năng trưởng ban là hợp pháp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê