3. Tiền thai sản sẽ được lĩnh vào thời gian nào khi nghỉ sinh con?

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 Trả lời:

Bộ luật Lao động 2012 

Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

Câu hỏi 1: Tiền thai sản của em sẽ được tính như thế nào?Chào bạn,Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

 Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014  

Thứ nhất, về quy định pháp luật điều chỉnh việc hưởng chế độ thai sản của bạn.

Theo điều 124 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

Kể từ thời điểm 1/1/2016, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, về chế độ thai sản mà bạn được hưởng.

Theo Điều 157 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc nghỉ thai sản:

 "1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội."

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật BHXH 2014:

Trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.(Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014)

- Cách tính mức hưởng chế độ thai sản:

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Chế độ thai sản được quy định trong các điều 32, 33, 34, 38, 39 Luật BHXH 2014.

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương."

=> áp dụng khi bạn sinh con lần đầu.

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."

Vậy mức hưởng trợ cấp thai sản sẽ được tính như sau: = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công 6 tháng liền kề trước khi nghỉ * số tháng nghỉ sinh con (6 tháng) + trợ cấp một lần khi sinh con (bằng 02 tháng lương tối thiểu chung).

Câu hỏi 2: Tiền thai sản sẽ được lĩnh vào thời gian nào khi nghỉ sinh con? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Luật BHXH 2014:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơquy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, lao động nữ sinh con nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật BHXH 2014 cho người sử dụng lao động và trong thời hạn 20 ngày sau khi lao động nữ sinh con nộp hồ sơ sẽ được nhận trợ cấp tiền thai sản.

Câu hỏi 3: Theo công văn mới: từ ngày 1/1/2016 những công chức, viên chức có mức lương từ 2,34 triệu trở lên được tăng thêm 5% của mức lương cơ bản, vậy em có được tăng không?

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó có quy định về việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: "Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lươncơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;"

Như vậy, từ ngày 1 tháng 5 năm 2016, nếu bạn hưởng lương từ NSNN có hệ số từ 2,34 trở lên sẽ được tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật lao động.