Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người thư:  Văn Nguyễn

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

Tư vấn chế độ trợ cấp thai sản - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

- Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội  về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều  của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2.  Nội dung trả lời:

Thứ nhất, về cách tính thời gian hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 2 điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, Khoản 1 điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Khoản 1 mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH:

“Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Xét trường hợp của bạn: thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội là từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2013, thời gian bạn dự kiến sinh là ngày 11/5/2014, do đó tháng 5/2014 sẽ không tính vào thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con sẽ được tính từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2014. Trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội đủ tháng (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên.

Thứ hai, v mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau

Theo quy định tại Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội, Điều 16 Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Khoản 5 mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH : mức hưởng của người lao động hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần khi sinh con, mức trợ cấp bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê