Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Hồ sơ giải quyết chế độ Mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh, Hồ sơ hưởng lại trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg:

1. Hồ sơ giải quyết chế độ Mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh:

- Đơn đề nghị của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú;

- Bản sao hồ sơ thương tật của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi xác nhận sao lục.

2. Hồ sơ hưởng lại trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg
- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (mẫu 01-QĐ613).

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: