1. Giải quyết chế độ hưu trí:

a. Sổ BHXH;

b. Giấy đề nghị giám định khả năng lao động (Mẫu đề nghị GĐ sức khỏe);

c. Tóm tắt hồ sơ của người lao động(Mẫu tóm tắt HS của người đề nghị giám định).

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

2. Giải quyết chế độ tuất hàng tháng:

a. Sổ bảo hiểm xã hội của người đang đóng bảo hiểm xã hội, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chờ đủ điều kiện về tuổi đờiđể hưởng chế độ hưu trí hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

b. Giấy chứng tử (bản sao) hoặc Giấy báo tử (bản sao) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao);

c. Tờ khai của thân nhân người chết (mẫu số 09A-HSB);

d. Giấy đề nghị giám định khả năng lao động.

 

3. Hồ sơ giám định lại đối với trường hợp thương tật, bệnh nghề nghiệp tái phát:

3.1. Giám định tai nạn lao động tái phát

a. Giấy đề nghị giám định;

b. Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động (bản sao);

c. Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước.

3.2. Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

a. Giấy đề nghị giám định;

b. Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định;

c. Các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao);

d. Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao).

 

4. Hồ sơ giám định tổng hợp

a. Giấy đề nghị giám định;

b. Bản gốc Biên bản giám định Y khoa các lần giám định trước (đối với các trường hợp đã khám giám định).

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: