Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH quy định ĐIều 4 , Các hình thức trả lương, ĐIều 6: Tiền lương làm thêm giờ Theo thông tư này e hiểu mình sẽ ko áp dụng Ngày làm việc tiêu chuẩn mà tính lương theo ngày / giờ làm việc thực tế. Hiểu như thế có đúng không ạ? 

Điều 4. Hình thức trả lương

1. Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ :

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không kể số giờ làm thêm); 

Câu hỏi 2: Nghỉ 30 phút tính vào thời gian làm việc nếu làm từ 10 tiếng? Trường hợp người lao động trong ngày từ 10 giờ trở lên như Điều 5, Nghị định 45/2015/NĐ-CP bên dưới mà đc nghỉ 30 phút tính vào giờ làm việc áp dụng cho ca làm việc liên tục hay áp dụng chung cho các ca. Ví dụ: Công ty em làm 7.30- 12.00, nghỉ ăn trưa 1 tiếng, chiều 13.00- 1630. Vậy nếu NLĐ làm them đến 18.30 (2 tiếng) có được nghỉ 30 phút tính vào thời gian làm việc không ạ. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Điều 5. Nghỉ trong giờ làm việc 2. Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc. Em xin cám ơn anh chị, Rất mong nhận được câu trả lời của anh chị!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động  của công ty luật Minh Khuê.

Lương và thời gian làm việc ?
Tư vấn luật lao động  goi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Căn cứ pháp lý:

bộ luật lao động năm 2012  ;

Nghị định 45/2015/NĐ-CP  ;

Thông tư Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH ;

Nội dung:

Về vấn đề tiền lương:

Căn cứ Điều 4 và 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH  

"Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ."

Trong đó: Thời gian làm việc thực tế = thời gian làm việc tiêu chuẩn + thời gian làm thêm.

Thông thường, NSD và NLĐ sẽ có thỏa thuận về việc trả lương cho thời gian làm thêm. Như vậy, tiền lương sẽ tính dựa trên thời gian làm việc thực tế trên.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp NSD sẽ không trả thêm lương cho NLĐ khi NLĐ làm thêm giờ. Ví dụ như: Không có thỏa thuận nhưng NLĐ cố ở lại làm thêm cho xong việc, những công việc đặc biệt như nghiên cứu, không xác định ca làm cụ thể.... Những trưởng hợp này sẽ không được trả lương làm thêm giờ. Và do đó, tiền lương họ được hưởng cũng không theo thời gian làm thực tế.

Do đó, cách hiểu của bạn chưa hoàn toàn chính xác.

Về thời giời nghỉ ngơi:

Theo khoản 2 Điều 104 BLLĐ quy định: "2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần" .

 Khoản 1 Điều 5 Nghị định 45/2015/NĐ-CP  "người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc".

Như vậy, 10 giờ ở đây là tổng số giờ làm việc trong 1 ngày.

Thông tin trên mang tính chất tham khảo, mọi thắc mắc cần tư vấn gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.