Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012;

Nghị định 05/2015/NĐ-CP;

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định của Khoản 1 Điều 23 Nôi dung hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động năm 2012 quy định:

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Như vậy căn cứ vào Điểm đ, khoản 1, Điều 23 của Bộ luật lao động năm 2012 thì Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là một trong những nội dung cơ bản của Hợp đồng lao động, khi thay đổi, bổ sung những điều khoản cơ bản trong hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Phụ lục của hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy Phụ lục hợp đồng lao động được hiểu là một bộ phận của hợp đồng lao động, có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Mà theo đã phân tích mức lương là một bộ phận của hợp đồng lao động, vì vậy việc thay đổi mức lương chính là sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Vì vậy khi thay đổi mức lương của người lao động thì Công ty phải tiến hành lập Phụ lục hợp đồng lao động chứ không thay đổi hợp đồng lao động hoặc ký lại hợp đồng lao động.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Khi thay đổi mức lương trong hợp đồng lao động có phải ký lại phụ lục hợp đồng lao động hay không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê