Hết thời hạn thử việc tôi vẫn được làm việc nhưng ko thấy được ký hợp đồng tiếp, tôi có hỏi thì nhận được câu trả lời là nhà nước đang yêu cầu cắt giảm cán bộ công nhân viên nên chưa thể ký hợp đồng cho tôi được. Tôi vẫn tiếp tục làm việc từ đó cho tới nay, khi không được ký hđ tôi vẫn phải làm việc và không nhận lương, sau đó cơ quan có cho tôi ký hđ 6 tháng một và lúc đấy mới trả lương 1 cục cho tôi. Sang đầu năm 2017 cơ quan lại tiếp tục không ký hđ và tôi hiện tại đang làm việc không lương. Tiền lương của tôi có trừ đi tiền bh nhưng 3 năm làm việc tôi ko hề nhận được bhyt hay sổ bhxh. Tôi có tham gia công đoàn cơ quan và vẫn phải đóng phí đều đặn.

Tôi xin được hỏi 2 việc đó là:

- Việc không ký hợp đồng với tôi như vậy liệu có được không  - và tôi có thuộc diện bị cắt giảm lao động không vì lúc tôi vào làm tổ của tôi có 7 người, sau đó 1 người nghỉ hưu và 1 người nghỉ làm, công việc thì được giao thêm nhưng số lượng người làm lại giảm đi 2, và công việc của tôi ngày nào cũng phải làm. Như vậy có bị coi là dôi dư lao động không ạ. Trong khi tôi thấy ở đó rất nhiều người ko có cũng được, đến toàn ngồi chơi rồi về, thỉnh thoảng mới có việc làm, có người thì ngồi làm 1 cái văn bản nửa tháng mới xong. Tôi cũng có kỹ năng làm văn phòng và tôi có thể đảm nhiệm cả việc quét dọn lẫn văn phòng, nhưng phòng lại giao mấy việc đó cho mấy người đứng tuổi sắp đến tuổi nghỉ hưu, ngôi tập đánh máy từng chữ một. Phòng của tôi thì có đến 3 phó phòng. Nếu tôi mà bị cắt giảm thì tôi cảm thấy vô cùng bất công. Liệu cơ quan đó mà cắt giảm tôi thì tôi có làm đơn khởi kiện được không ?

Tôi rất mong nhận được lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời: 

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ

2. Luật sư tư vấn:

 Về việc không ký hợp đồng đới với bạn và tính chất công việc của bạn dựa trên quy định tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp và dựa trên quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

2. Lái xe;

3. Bảo vệ;

4. Vệ sinh;

................"

Theo đó, có thể thấy công việc của bạn là quét dọn và làm vệ sinh mang tính chất thường xuyên, liên tục. Theo quy định trên thì cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện ký kết hợp đồng với bạn theo đúng phạm vi công việc được điều chỉnh tại Điều luật trên và phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho bạn theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

Hơn nữa, theo như thông tin bạn cung cấp thì tổ của bạn có 7 người nhưng trong số đó 1 người nghỉ hưu và một người nghỉ làm, công việc thì vẫn được giao thêm nhưng số người làm lại giảm đi. Vì vậy để đảm bảo điều kiện và khả năng hoàn thành công việc như trên phía cơ qquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp mà bạn đang làm không thể viện lý do cắt giảm biên chế hay dôi dư lao động để chối bỏ tiếp tục lý hợp đồng với bạn được.

"Điều 5.

1.Các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này được thực hiện thông qua kýkết hợp đồng giữa cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với cá nhântrực tiếp làm, hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ dưới các dạng: hợp đồngthuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế vàcác loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật.

2.Không ký hợp đồng đối với các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định nàykhi những người trong biên chế đang đảm nhận công việc có đủ điều kiện, khảnăng thực hiện."

Về thời hạn hợp đồng trong trường hợp này dựa trên các quy định của BLLĐ 2012 trực tiếp điều chỉnh. Đối với công việc có tinch chất thường xuyên như trên thì phía cơ qaun nhà nước sau khi ký hợp đồng 6 tháng đã hết hạn phải tiến hành gia hạn hợp đồng, nếu tiếp tục làm việc sau khi thời hạn hợp đồng 6 tháng đã hết trong khoảng thời gian 30 ngày sau đó thì phái cơ quan nhà nước phải tiến hành ký tiếp hợp đồng từ 6-36 tháng đối với loại công việc có tính chất này. 

Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp của bạn, pháp luật lao động quy định cụ thể như sau:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."

Như vậy, nếu cơ quan bạn chứng minh được khó khăn vì lý do kinh tế ( tiền chi trả cho HĐLĐ của bạn không được ngân sách nhà nước phê duyệt), nhu cầu về công việc quét dọn cần giảm lao động,...có phương án sử dụng lao động phù hợp với Điều 46 BLLĐ 2012 thì hoàn toàn có thể cho bạn thôi việc và bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp  theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Không ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc đúng hay sai?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về ký hợp đồng lao động, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê