Cháu rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư.

Người gửi: duc uyen

Tư vấn điều kiện nghỉ thai sản

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 152/2006/NĐ-CP

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006

Nội dung trả lời: 

Theo khoản 1 điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

 Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp này, bạn đã đóng bảo hiểm trước đó và hiện tại khi vào công ty này đã được 8 tháng và sau đó thì bạn có thai. Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì bạn sẽ phải đóng bảo hiểm trước từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh con thì bạn mới được hưởng chế độ thai sản của công ty. Ở đây do bạn không nêu rõ thời gian cụ thể về ngày tháng bạn có thai và thời gian cụ thể từ ngày nào đến ngày nào bạn tham gia đóng bảo hiểm tại công ty này. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể tương tự với trường hợp của bạn và có phân tích cụ thể để bạn có thể dễ hiểu nhất.

Ví dụ:  Tôi tham gia đóng bhxh bắt buộc từ tháng 6/2008 đến tháng 3/2012 (từ tháng 4/2013 thì ngưng đóng). Hiện nay tôi chuyển sang một công ty mới ký đồng chính thức và đóng bhxh từ tháng 1/2013. Tôi dự kiến sinh vào đầu tháng 09/2013. vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội quy định người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản là phải có ít nhất 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước thời điểm sinh. Bạn nộp đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2013, đến tháng 9/2013, trong 12 tháng này bạn đã có đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội, nên đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. Sau khi sinh, bạn nộp sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc, giấy khai sinh của con, đơn (theo mẫu) tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi cư trú để nhận trợ cấp thai sản.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

---------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;