Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: congthai

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Phân tích nội dung

+ Về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: 

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Ngày dự sinh của bạn là ngày 26/06, cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 7 của năm trước đó đến tháng 6. Trong khoảng thời gian này, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên thì bạn mới có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11 của năm trước đó, như vậy, nếu bạn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là đến hết tháng 5 thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

+ Về mức hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì mức hưởng trợ cấp thai sản của bạn bao gồm trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản.

"Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con của bạn = 1.150.00 x 2 tháng = 2.300.000 đồng

Mức hưởng chế độ thai sản của bạn = hệ số bậc lương x 1.150.000 x 6 tháng

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê