Căn cứ vào thông tư số: 72/2016/tt-btc ngày 19 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí dịch vụ việc làm, tại điều 2 thông tư này quy định mức thu phí dịch vụ việc làm được thực hiện theo biểu mức thu phí dịch vụ việc làm ban hành kèm theo thông tư này. Như vậy đối với “phí để giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” có được xem là phí như quy định tại pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 không hay đây được xem là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Nếu đây được xem là 1 loại phí, vậy đơn vị tôi phải xuất biên lai cho đơn vị nộp phí (như quy định tại tiết c khoản 1 điều 3 của thông tư số 72/2016/tt-btc ), nếu đây là nguồn thu sự nghiệp thì phải xuất hóa đơn và phải đóng thuế. Đúng hay sai ạ. Các văn bản thông tư số: 72/2016/tt-btc, 38/2001/pl-ubtvqh10 đến nay đã hết hiệu lực, tuy nhiên tại thời điểm 01/01/2017 đổ về trước, các văn bản này là căn cứ liên quan đến hạch toán kế toán của đơn vị, nên tôi cần được sự hỗ trợ tư vấn pháp lý.

Câu 2: cho tôi hỏi, đối với việc thu tiền dịch vụ của đơn vị, các khoản thu tiền mặt tại đơn vị thì kế toán hay thủ quỹ phải trực tiếp thu tiền, có thể phân công nhân viên chuyên môn của phòng dịch vụ việc làm thực hiện thu tiền được hay không. Câu 3: năm 2016, đơn vị tôi có chi các khoản điện nước trong năm là 20 triệu đồng. Do kinh phí chi từ nguồn tự chủ không đủ chi số tiền trên, nên tôi đã lấy nguồn kinh phí không tự chủ để chi trả số tiền đó. Đối với nguồn kp không tự chủ, trong dự toán giao đầu năm tôi có dự toán mục chi điện nước là 25 triệu đồng, nghĩa là việc chi điện nước từ nguồn kp không tự chủ không bị vượt so với dự toán.

Tuy nhiên, đơn vị chủ quản của đơn vị tôi, sau khi quyết toán nguồn kp đã yêu cầu xuất toán 10 triệu đồng, lý do là việc chi điện nước phải được cân đối cả 2 nguồn tự chủ và không tự chủ. Không được chi 100% từ nguồn không tự chủ. Việc xuất toán này là đúng hay sai.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời: 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 .

- Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm .

- Thông tư 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

2. Nội dung tư vấn

Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Như bạn trình bày: Đơn vị của bạn là Trung tâm Dịch vụ việc làm - là đơn vị sự nghiệp công lập có thu.Những vấn đề liên quan đến hành vi thu, chi của đơn vị  xẩy ra trước ngày 01/01/2017. Vấn đề thu phi của đơn vị bạn được pháp luật quy định như sau:

Thứ nhất chúng tôi trình bày quy tắc áp dụng luật: Hành vi xẩy ra ở thời điểm nào thì áp dụng văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm đó. Có nghĩa là Thông tư Số: 72/2016/TT-BTC và  Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 đến nay đã hết hiệu lực nhưng sẽ điều chỉnh những hành vi xẩy ra trước 00h ngày 01/01/2017. Còn từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 về sau thì áp dụng Luật phí và lệ phí 2015.

Thứ hai là đối với việc thu tiền cho việc “Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” được xem là Phí như quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10.

"Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm quy định:

Điều 7. Quyền hạn của Trung tâm dịch vụ việc làm
5. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí."

Thông tư 72/2016/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ việc làm do bộ trưởng bộ tài chính ban hành quy định:

Điều 3. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
2. Việc quản lý, sử dụng phí dịch vụ việc làm
a) Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Trung tâm dịch vụ việc làm: Phí dịch vụ việc làm thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, Trung tâm dịch vụ việc làm được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc giới thiệu việc làm và thu phí.”

Khi thu phí, tổ chức dịch vụ việc làm phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, như sau: Đối với tổ chức dịch vụ việc làm là Trung tâm dịch vụ việc làm, thực hiện lập và giao biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Thứ ba là đối với việc thu tiền dịch vụ của đơn vị thì luật không quy định cụ thể nhiệm vụ của từng chức vụ trong bộ máy giúp việc của trung tâm mà chỉ quy định chung.

"Điều 6. Tên gọi, cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm:
b) Bộ máy giúp việc của Giám đốc gồm các phòng chuyên môn, phòng phục vụ. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao."

Nghĩa là của trung tâm sẽ sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao .Chứ không bị rằng buộc trong từng chức danh nhiệm vụ cụ thể.

Thứ tư là việc bạn chi 20 triệu tiền điện nước. Do nguồn kinh phí chi từ nguồn tự chủ không đủ nên bạn đã sử dụng nguồn không tự chủ. Trước đó bạn cũng đã lập dự toán giao đầu năm với mức dự toán mục chi điện nước là 25 triệu đồng đối với nguồn kinh phí không tự chủ. Ở đây được hiểu là  đối với nguồn thu tự chủ thì bạn có quyền chi 100% . Điểm a,khoản 2 , thông tư Thông tư 72/2016/TT-BTC  quy đinh “Trung tâm dịch vụ việc làm được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc giới thiệu việc làm và thu phí.” Còn đối với nguồn không tự chủ thì phải phụ thuộc vào quy định của đơn vị. Ở đây đơn vị đã xuất toán 10 triệu, và yêu cầu việc chi điện nước phải được cân đối cả 2 nguồn tự chủ và không tự chủ. Có nghĩa là bạn chỉ được chỉ được chi 50% từ nguồn không tự chủ trên tổng số tiền điện. Còn 25 triệu dự toán là mức tối đa bạn được chi cho tổng số các đợt chi. Nên việc xuất toán như vậy là đúng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mức thu chi của hoạt động cung ứng lao động được quy định như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê