Ngày dự sinh: 4/1/2016 Do công việc áp lực và thay đổi nhiều nên tôi mong muốn nghỉ sớm để dưỡng thai và tìm công việc khác.

Cảm ơn Luật sư Rất mong nhận phản hồi sớm của luật sư Minh Khuê,

Người hỏi: NT Bích Thảo

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luật bảo hiểm xã hộicủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006

Tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định cụ thể về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, theo quy định của pháp luật trong trường hợp bạn sinh con thì điều kiện để bạn hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Xét thấy, bạn dự kiến sinh là vào ngày 4/1/2016 do đó, trong vòng 12 tháng trước khi sinh (từ 1/1/2015 đến 31/12/2015) thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 5 tháng (tính từ 1/1/2015 đến 8/6/2015). Như vậy, trong trường hợp này bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT