Người hỏi: Quỳnh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định:

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp này, bố bạn đã đóng bảo hiểm 18 năm trước khi nghỉ việc thỏa mãn điều kiện đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp vì vậy chỉ cần đăng ký thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi nghỉ việc và sau 15 ngày kể từ ngày đăng kí thất nghiệp chưa tìm được việc làm thì bố bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn việc bố bạn nghỉ việc vì lí do gì thì luật bảo hiểm không điều chỉnh.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT