Người gửi: Đ.T.M Thu

Chân thành cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn bảo hiểm xã hội của công ty Luật Minh Khuê.

Thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài : 1900.6162         

Trả lời:                

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê . Sau đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Luật bảo hiểm y tế 2014 

Luật bảo hiểm y tế 2008 

Nội dung tư vấn và phân tích:

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 , điều 28 quy định: lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ khoản 1, 2, 3, điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 ( sẽ có hiệu lực 1/1/2016) về điều kiện hưởng chế độ thai sản

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con."

Căn cứ theo khoản 1, 2, điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014  

"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ theo điểm đ, khoản 1, điều 22, Luật bảo hiểm y tế 2014 thì đối tượng người lao động khi sinh con sẽ được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh.

Như vậy, căn cứ vào những dữ liệu bạn đưa ra thì có thể nhận thấy :

- Trường hợp của bạn thuộc khoản 2, điều 28, Luật bảo hiểm xã hội 2006 bạn cần đóng 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Theo Luật bảo hiểm xã hội 2014  thì bạn thuộc trường hợp nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, bạn cần đóng 3 tháng bảo hiểm xã hội. Mà thực tế, bạn đã đóng được 8 tháng bảo hiểm. Cho nên, bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo cả Luật bảo hiểm xã hội 2006  và 2014..

- Trong thời gian sinh con, bạn cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế với mức hưởng là 80% chi phí theo quy định điểm đ, khoản 1, điều 22 Luật bảo hiểm y tế.

- Về các loại trợ cấp khác bạn được hưởng trong thời gian nghỉ thai sản, thì cần căn cứ vào điều kiện hưởng từng loại trợ cấp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội . Nếu đủ điều kiện thì bạn vẫn sẽ được hưởng : ví dụ, đang hưởng bảo hiểm thai sản vẫn có thể được hưởng bảo hiểm thất nghiệp cùng lúc nếu đáp ứng được điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.