kính chào Luật Minh Khuê!

Tôi muốn hỏi: Ngày 03/12/2014 tôi hết hạn HĐLĐ nhưng không muốn ký tiếp với công ty nên ngày 27/11/2014 đã thông báo dừng HĐ (tôi ký HĐLĐ có xác định thời hạn 1 năm và đã ký 3 lần). Nhưng trưởng bộ phận nói nếu tôi không bàn giao đủ những công việc người này yêu cầu thì sẽ giữ lương của tôi và không giải quyết chế độ liên quan như bảo hiểm. Luật sư cho tôi hỏi trưởng bộ phận này làm thế có đúng luật không? Nếu đúng thì là luật nào quy định? Nếu sai thì tôi có thể khởi kiện hay làm gì để đòi hỏi lại quyền lợi của mình?

Người gửi: NT Dung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Theo Khoản 1 Điều 36  Bộ luật Lao động 2012, khi hết hạn hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động được phép chấm dứt hợp đồng lao động. Tại Khoản 2 và Khoản 3  Bộ luật Lao động 2012  quy định:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Bạn đã ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn là một năm với công ty và bạn đã ký hợp đồng có xác định thời hạn một năm này ba lần với công ty. Ngày 03/12/2014, bạn hết hạn hợp đồng lao động nhưng bạn lại không muốn ký tiếp hợp đồng lao động với công ty nữa. Ngày 27/11/2014, bạn thông báo dừng hợp đồng lao động đối với công ty và được công ty đồng ý. Như vậy, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn và công ty có trách nhiệm thánh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Cụ thể là bạn phải giao công việc bạn đang làm hoặc những vấn đề của công ty mà bạn thực hiện theo yêu cầu của công ty. Đồng thời, công ty cũng phải có nghĩa vụ trả lương cho bạn trong những tháng bạn đi làm mà công ty chưa trả lương, hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà công ty đã giữ của bạn. Nghĩa vụ của bạn với công ty và nghĩa vụ của công ty với bạn phải được đồng thời. Nếu một trong hai bên không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với bên còn lại thì bên còn lại có quyền không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Việc trưởng bộ phận nói nếu bạn không bàn giao đủ những công việc người này yêu cầu thì sẽ giữ lương của bạn và không giải quyết chế độ liên quan như bảo hiểm là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Nếu bạn đã bàn giao đầy đủ công việc của mình với công ty, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật mà công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ với bạn thì lúc này bạn có thể nhờ Công đoàn của công ty can thiệp hoặc khởi kiện để đòi lại quyền lợi của mình.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn ban đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT