nếu để mất tài sản do lỗi cá nhân thì phải bồi hoàn. Nhân viên bảo vệ bỏ trực ngày thứ Bảy, 24 tháng 9 năm 2016 (tổng thời gian bỏ trực là 08 giờ) và ngày Chủ nhật, 25 tháng 9 năm 2016 (tổng thời gian bỏ trực là 5 giờ 15 phút). Cũng khoảng thời gian hai ngày nói trên, kẻ gian đột nhập vào cơ quan, phát két sắt lấy cắp 11.448.000 đồng (mười một triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng). Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2016, cơ quan mới phát hiện sự việc trên đồng thời đã tiến hành các bước giải quyết như sau:

+ Giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho nhân viên bảo vệ biết;

+ Báo cáo với Công an huyện;

+ Họp cơ quan yêu cầu nhân viên bảo vệ tường trình việc chấp hành chế độ trực trong hai ngày nói trên; yêu cầu Kế toán và Thủ quỹ kiểm tra, đối chiếu sổ sách quỹ tiền mặt cơ quan từ ngày 01/01/2016 đến ngày 23/9/2016;

+ Sau khi có bản tường trình của nhân viên bảo vệ và biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, lãnh đạo cơ quan làm việc với nhân viên bảo vệ làm rõ việc thực hiện chế độ trực. Trong buổi làm việc này, bảo vệ đã tự giác nhận bỏ trực và chịu trách nhiệm về vụ mất tài sản nói trên;

+ Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2016, Thủ trưởng cơ quan triệu tập cuộc họp toàn thể (trong đó có Chủ tịch Công Đoàn và nhân viên bảo vệ). Tổng số tham gia cuộc họp là 7/7 người. Trong cuộc họp này, nhân viên bảo vệ tự trình bày bản kiểm điểm, trong đó tự giác nhận khuyết điểm là do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu quả như đã nêu trên đây, đồng thời xin bồi hoàn số tiền của Nhà nước bị kẻ gian lấy cắp; thời hạn đền bù đầy đủ số tiền bị mất chậm nhất đến ngày 29/12/2016 (có văn bản cá nhân).

Chiều ngày 03/10/ 2016 bản thân bảo vệ tự giác đưa đủ số tiền đến nộp, nhưng cơ quan chưa nhận. Lý do: chưa ra quyết định thi hành kỷ luật Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ Về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động”.

Xin hỏi Luật sư và nhờ được tư vấn:

- Người sử dụng lao động (thủ trưởng cơ quan) tiến hành thực hiện các bước nêu trên đã đúng với tình tự Pháp luật hay chưa ? các bước tiếp theo như thế nào ?

- Hiên nay cơ quan điều tra chưa tìm được thủ phạm, nhưng nhân viên bảo vệ tư giác khắc phục hậu quả như trên có phù hợp với quy định Pháp luật hay không ? Nếu thu xong số tiền thì có các biện pháp xủ lý về hành chính hay không (Ví dụ như ra quyết định cảnh cáo; đề nghị Công đoàn xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền không nâng bậc lương vào cuối năm 2016).

Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ Luật Lao động 2012 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 

2. Nội dung tư vấn 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLLĐ:

"Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản."

Căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp, Thủ trưởng cơ quan bạn đã triệu tập cuộc họp xử lý kỷ luật có sự tham gia của dầy đủ các thành phần theo quy định pháp luật gồm: NLĐ bị xử lý kỷ luật, đại diện công đoàn là Chủ tịch công đoàn cơ quan và Đại diện NSDLĐ ở đây là Thủ trưởng cơ quan. Đối với vấn đề về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, vì bản thân NLĐ đã tự trình bày bản kiểm điểm, trong đó tự giác nhận khuyết điểm là do thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu quả như đã nêu trên đây, đồng thời xin bồi hoàn số tiền của Nhà nước bị kẻ gian lấy cắp. Như vậy, cuộc họp này được coi là thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật NLĐ khi NSDLĐ đồng ý với phương án bồi thường trên. Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi nhận thấy việc cơ quan bạn không có đề cập đến vấn đề hình thức xử lý kỷ luật đối với nhân viên bảo vệ này tại phiên họp này. Do đó, nếu cơ quan bạn muốn áp dụng thêm các hình thức xử lý kỷ luật như bạn nói ( quyết định cảnh cáo; không nâng bậc lương vào cuối năm 2016,...) thì phải mở một cuộc họp khác với đầy đủ trình tự thủ tục như trên.

Cuộc họp xử lý kỷ luật đối với nhân viên bảo vệ này phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Trong trường hợp này, biên bản phải ghi nhận về trách nhiệm vật chất nhân viên này phải chịu. Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP: "Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họpquy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do."

Việc bồi thường thiệt hại của nhân viên bảo vệ trên là phù hợp với quy định của pháp luật lao động, căn cứ vào Điều 130 BLLĐ. Vấn đề trách nhiệm vật chất của NLĐ không phụ thuộc vào việc tìm ra thủ phạm của cơ quan điều tra và trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng như đối với trường hợp xử lý kỷ luật (khoản 2 Điều 131 BLLĐ).

Như vậy, nếu công ty bạn đã tiến hành xong các trình tự, thủ tục của cuộc họp xử lý kỷ luật thì vấn đề tiếp theo là việc ra quyết định xử lý kỷ luật đối với nhân viên bảo vệ trên. Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

"4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động."

Vì nội dung của cuộc họp mà công ty bạn tiến hành chỉ mang tính chất quy trách nhiệm vật chất cho NLĐ, do đó quyết định xử lý kỷ luật trong trường hợp này là quyết định của NSDLĐ đã giao kết hợp đồng với NLĐ về việc NLĐ phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  1900.6162  hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê