Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940

 

Luật sư tư vấn luật lao động qua điện thoạigọi:  1900.1940

Trả lời:

Theo điểm 1.3 mục 1 Phần II Thông tư số 18/2000/TT-BYTquy định, việc giám định thương tật do tai nạn lao động lần đầu phải tuân thủ quy trình sau:

- Khi người lao động bị tai nạn được coi là tai nạn lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm khai báo nhanh nhất tới các cơ quan hữu quan và lập biên bản tai nạn lao động tại chỗ hoặc biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26/3/1998 sau khi người lao động đã được điều trị ổn định, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ tai nạn lao động của người lao động gồm: Biên bản điều tra tai nạn lao động, giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động và giấy ra viện đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm kiểm tra lại các hồ sơ, nếu đã đầy đủ và đúng quy định thì giới thiệu và chuyển hồ sơ tai nạn lao động của người lao động đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng giám định y khoa tỉnh) hoặc Hội đồng giám định y khoa trung ương để giám định. 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 18/2000/TT-BYT Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT