Trong khi tháng 11 vào ngày 3/11 em đã lên trình diện nhưng không nhận được tiền của tháng 11.Vào ngày 2/12 em lên trình diện lần nữa em có nêu thắc mắc thì được nhận câu trả lời là trợ cấp thất nghiệp gối đầu 1 tháng,vì vậy tháng 12 này em sẽ nhận được trợ cấp của tháng 11,vậy có đúng không ạ ?

Em xin nhờ tư vấn.em cám ơn.
Người hỏi: Anne

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn phương thức trả bảo hiểm thất nghiệp, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1.Căn sứ pháp lý:

- Nghị định 100/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Điều 38. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 126 Luật bảo hiểm xã hội

"...4. Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần cho người lao động. Trường hợp, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và người lao động biết và nêu rõ lý do."

Theo đó thì cơ quan bảo hiểm có nghĩa vụ thanh toán tiền bảo hiểm đầy đủ cho bạn hàng tháng, có nghĩa là tiền của tháng nào thì bạn sẽ được chi trả trong tháng đó. Vì vậy việc tổ chức bảo hiểm trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn gối đầu 1 tháng là trái quy định của pháp luật. Tuy nhiên ngày 16/10 bạn nhận tiền trợ cấp của tháng 10 thì có thể phải đến 16/11 bạn mới được chi trả tiền trợ cấp của tháng 11 nhưng vì bạn đến sớm hơn so với ngày được trả nên bạn đã không được chi trả và đến 2/12 bạn đến thì mới nhận được tiền trợ cấp của tháng 11.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê