Sếp trực tiếp của tôi cứ thấy chỗ nào trống hay bị vấn đề là đẩy tôi qua nhờ tôi giải quyết, trong vòng 1 tháng mà tới 3,4 lần tới mức mà tôi không chịu được nộp đơn xin nghỉ việc ?

Vậy tôi có thể nộp đơn kiện được không ạ ?

Cám ơn luật sư rất nhiều!

Người hỏi: Phạm Phát

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn quy định của luật lao động về điều chuyển người lao động ?

Tư vấn quy định luật lao động về điều chuyển lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động năm 2012 thì công ty có thể chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi công ty của bạn có quyền chuyển bạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng chỉ trong các trường hợp khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dujg biện pháp ngăn ngừa, khắc phục hậu quả tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,sự cố điện; nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp của công ty bạn, do nhiều nhân viên nghỉ việc nên công việc sản xuất, kinh doanh của công ty bị khó khăn nên sếp của bạn có quyền điều chuyển bạn làm công việc khác với hợp đồng lao động của bạn. Tuy nhiên, theo quy định trên thì thời gian sếp của bạn chỉ được điều chuyển công việc của bạn trong thời gian không quá 60 ngày cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp bạn đồng ý về việc kéo dài thêm thời gian làm công việc khác. Nhưng khi điều chuyển công việc của bạn thì sếp của bạn sẽ phải thông báo trước cho bạn biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, đồng thời phải thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của bạn và thực hiện đúng quy định pháp luật về việc tiền lương trả cho bạn khi  điều chuyển công việc khác đối với bạn.

Theo như thông tin bạn đưa ra thì chưa rõ là thời gian sếp của bạn điều chuyển công việc  của bạn  đã được bao nhiêu ngày, có thông báo trước cho bạn trong thời gian theo quy định không. Hay  công việc mà bạn được sếp bạn điều chuyển  có phù hợp với sức khỏe, giới tính của bạn và trả lương theo quy định cho bạn khi điều chuyển công việc của bạn.

Chính vì vậy, nếu như sếp của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện về điều chuyển công việc theo như quy định trên thì bạn sẽ không có quyền kiện sếp của mình.

Còn nếu như  khi thực hiện việc điều chuyển công việc của bạn sếp của bạn không tuân thủ một trong 3 quy định trên thì bạn sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 luật lao động 2012.

Theo thông tin bạn đưa ra bạn đã làm việc tại công ty hơn 2 năm nên căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 22 luật lao động 2012 thì hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đối với loại hợp đồng này khi người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì cần phải có lý do hợp lý theo quy định của pháp luật và phải thực hiện báo trước cho sếp của bạn biết trước một thời hạn hợp lý theo quy định tại Điều 37 luật lao động năm 2012:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Căn cứ vào quy định của pháp luật ở trên thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với sếp của bạn với lý do: " Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động" (nếu như việc điều chuyển công việc của bạn sếp của bạn đã không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng bạn cần lưu ý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bạn cần phải báo trước cho sếp của bạn trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động