1. Trong thời gian là hợp đồng thử việc có được tính ngày phép hay không?

2. Nghỉ đau ốm được tính như thế nào có bị trừ vào ngày nghỉ phép hay không?

3. Năm trước tôi vẫn còn ngày phép năm nay tôi xin nghỉ và vì tôi có việc cần ngày nghỉ lâu dài mà năm trước phép của tôi còn 4 ngày năm nay tôi có 13 ngày phép do có thâm niên làm việc trên 5 năm, công ty tôi kinh doanh có điều kiện và tôi là người phụ trách chuyên môn của công ty. Vậy tôi xin nghỉ 16 ngày phép có được hay không ? Công ty tôi cho phép cộng dồn phép hàng năm như thế tôi xin nghỉ 16 ngày có vi phạm điều gì không và liệu có được công ty chấp nhận không ?

4. Khi giám đốc đã ký quyết định cho nghỉ Tết âm 2014 là 09 ngày nhưng trong quá trình nghỉ tết giám đốc thay đổi quyết định đó và cho bắt nhân viên đi làm việc lại theo như ngày nghỉ của nhà nước là 07 ngày và quyết định trừ 02 ngày nghỉ còn lại vào ngày phép của nhân viên khi nhân viên đó chưa đi làm và vẫn nghỉ đúng 09 ngày vậy doanh nghiệp có đúng hay không ?

5. Vì công ty không có bảo vệ nên ngày nghỉ và lễ, tết công ty sắp xếp cho nhân viên trực công ty có trợ cấp 50.000 đồng/lần như vậy có đúng luật hay không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: S

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi cho chúng tôi, chúc bạn sức khỏe. Vói những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật lao động 2012

Luật bảo hiểm xã hội 2006

- Nghị định 45/2013/ NĐ-CP: Quy định chi tiết một số quy định của bộ luật lao động.

- Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH:Quy định chi tiết và hướng dẫn cề tiền lương của nghị định 05/2015/NĐ-CP.

2. Nội dung phân tích:

2.1.Trong thời gian là hợp đồng thử việc có được tính ngày phép hay không?

Căn cứ nghị định 45/2013/NĐ-CP:

"Điều 6. Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm

1. Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

2. Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động....."

-> Như vậy thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó bạn xác định là tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động được coi lầ thời gian để tính số ngày nghỉ phép năm.

2.2. Nghỉ đau ốm được tính như thế nào có bị trừ vào ngày nghỉ phép hay không?

Nghỉ ốm đau theo luật bảo hiểm xã hội  2006 quy định khá rõ:

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

 1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:                                                                                                           

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên; 

Do vậynghỉ ốm đau là chế độ khác do luật bảo hiểm xã hội quy định không ảnh hưởng đến ngày nghỉ hàng năm nên không bị trừ vào ngày phép.

2.3. Năm trước tôi vẫn còn ngày phép năm nay tôi xin nghỉ và vì tôi có việc cần ngày nghỉ lâu dài mà năm trước phép của tôi còn 4 ngày năm nay tôi có 13 ngày phép do có thâm niên làm việc trên 5 năm, công ty tôi kinh doanh có điều kiện và tôi là người phụ trách chuyên môn của công ty. Vậy tôi xin nghỉ 16 ngày phép có được hay không ? Công ty tôi cho phép cộng dồn phép hàng năm như thế tôi xin nghỉ 16 ngày có vi phạm điều gì không và liệu có được công ty chấp nhận không ?

Việc nghỉ phép năm vào thời gian nào được quy định trong bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 111. Nghỉ hằng năm

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

-> Như vậy việc bạn nghỉ phép 16 ngày , cộng dồn phép hàng năm là không vi phạm quy định của luật. Để được công gty chấp nhận bạn nên thỏa thuận vời người sử dụng lao động để sắp xếp được lịch nghỉ hàng năm hợp lý.

2.4. Khi giám đốc đã ký quyết định cho nghỉ Tết âm 2014 là 09 ngày nhưng trong quá trình nghỉ tết giám đốc thay đổi quyết định đó và cho bắt nhân viên đi làm việc lại theo như ngày nghỉ của nhà nước là 07 ngày và quyết định trừ 02 ngày nghỉ còn lại vào ngày phép của nhân viên khi nhân viên đó chưa đi làm và vẫn nghỉ đúng 09 ngày vậy doanh nghiệp có đúng hay không ?

Theo khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động, việc quy định lịch nghỉ hằng năm cụ thể vào ngày nào thuộc thẩm quyền của người sử dụng lao động, nhưng phải thông báo lịch nghỉ cho người lao động trước khi thực hiện .Nếu lịch nghỉ hằng năm này đã được thông báo cho người lao động trước khi thực hiện thì đúng quy định của pháp luật. Nếu không báo trước thì việc giám đốc quyết định trừ 2 ngày nghỉ vào ngày phép năm của nhân viên là không hợp lý.

2.5. Vì công ty không có bảo vệ nên ngày nghỉ và lễ, tết công ty sắp xếp cho nhân viên trực công ty có trợ cấp 50.000 đồng/lần như vậy có đúng luật hay không ?

-> Nếu như việc trực của nhân viên là hoạt động được thông báo cho nhân viên và được sự đồng ý của nhân viên công ty, được quy định trong thỏa ước lao động tập thể, thì không có vi phạm luật. Tuy nhiên việc công ty trợ cấp 50.000 đồng/lần là không đúng. Gỉa sử công ty của bạn trả lương theo ngày làm việc

Điều 97 Luật lao động có quy định:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH:

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ:

Tiền lương làm thêm giờ    =  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường     x    Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%     x     Số giờ làm thêm

d) Mức ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê