Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi bây giờ là như thế nào, tôi thấy rất rắc rối và không hiểu mình đang trọng dạng lao động nào. Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty!

Thân ái!
Người gửi: Nhạn Vũ
 
Thời hạn của hợp đồng theo quy định của luật lao động
 
 
Trả lời:
Bạn thân mến, thắc mắc của bạn được giải quyết như sau:
Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Lao Động năm 2012
Các loại hình hợp đồng theo quy định của pháp luật như sau:  
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Thắc mắc của bạn có hai vấn đề như sau:
Thứ nhất: Về việc kí HĐLĐ giữa công ty với bạn 3 tháng một:
Tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ năm 2012 có quy định “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”. Do đó, nếu công ty bạn đang làm việc là công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên mà công ty bạn cứ tiếp tục kí những hợp động 3 tháng 1 lần như vậy là trái với quy định của pháp luật.
Thứ hai: Về HĐLĐ hiện tại của bạn:
Theo như bạn trình bày thì công ty kí hợp đồng với bạn là hợp đồng lao động đối với công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng .  Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 BLLĐ năm 2012 thì “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng”. Điều này có nghĩa là với hợp đồng trước đó của bạn là hợp đồng với công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng đó chấm dứt thì hợp đồng của bạn trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng.
Tại thời điểm hiện tại thì  đã quá 30 ngày kể từ ngày 1/6/2013 – ngày hợp đồng của bạn hết hạn. Do đó, bạn đã trở thành người lao động với hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng. Chúc bạn may mắn!

 

Ý kiến trả lời bổ sung:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 22 Bộ Luật Lao Động năm 2012: “2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”. Theo đó, việc cơ quan ký hợp đồng lao động có thời hạn lần thứ 3 với bạn là vi phạm quy định của luật lao động. Hợp đồng lao động lần thứ 3 của bạn sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tính từ thời điểm kết thúc hợp đồng lao động thứ 2, bạn làm việc cho cơ quan với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công ty không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, trừ trường hợp bạn bị kỷ luật sa thải hoặc công ty thay đổi cơ cấu, công nghệ. Bạn làm việc với đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan của bạn là chi cục Thủy sản của 1 tỉnh miền núi phía Bắc, là đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, các chế độ về quyền của viên chức sẽ được quy định tại luật viên chức. Và theo quy định tại khoản 2 điều 25 luật viên chức : “2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.”. Bạn đã hoàn thành xong hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng của bạn được chuyển thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 
---------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;