>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.1940

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến?

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến - Ảnh minh họa

 

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/05/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

Về thủ tục chốt sổ BHXH:

1. Sổ BHXH

2. Quyết định chấm dứt HĐLĐ, thôi việc; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn.

Về thủ tục báo tăng lao động, giảm lao động, thay đổi điều kiện đóng bảo hiểm, điều chỉnh mức lương theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011.
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê