Vậy theo chế độ BHXH hiện hành, Tôi được hưởng những quyền lợi nào?

Xin cảm ơn!

Người hỏi: HL Hương

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>>  Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

2. Lật sư tư vấn:

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;...

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Bạn sinh năm 1959, hiện tại là 56 tuổi, đã có 30 năm 4 tháng (30,5 năm) đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm khả năng lao động 61% nên bạn đủ điều kiện nghỉ hưu theo điều 51 nhưng mức lương  hưu được hưởng sẽ thấp hơn so với người đủ tuổi (60 tuổi).

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, mức lương hưu mà bạn được hưởng được tính như sau:

15 năm đầu = 45% lương

15 năm tiếp theo X 2% = 30% lương

nghỉ hưu sớm hơn 4 tuổi = 4% lương

khi nghỉ hưu bạn nhân lương hưu = 45% + 30% - 4% = 66 % mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, bạn còn được nhận tiền trợ cấp 1 lần

Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Số năm đóng bảo hiểm của bạn từ năm thứ 31 trở đi là 0,5 năm nên bạn được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 0,25 tháng lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê