Vừa qua 11/3/2014 công ty kêu tôi lên nói là vi công ty khó khăn nên công ty cho nghỉ việc bắt đầu từ 11/3/2014, mà không báo trước cho tôi biết trước 30 ngày. công ty nói trả cho tôi tiền phép năm và số tiền ngày công còn lại thôi,(ngày công còn lại cua tôi là 10 ngày) trong khi đó tôi còn tới 3 tháng nữa mơi hết han hợp đồng lao động, trong quá trình làm việc tôi có tham gia đóng: BHXH, BHYT, BHTN, Sau khi công ty cho tôi nghỉ như vậy thì có đúng pháp luật không? và tôi sẽ được quyền lợi gì?
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người thư:  truong

>> Luật sư tư vấn luật lao động qua điện thoại gọi:   1900.6162

Tư vấn pháp luật lao động - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Nội dung phân tích:

Điểm c, khoản 1, điều 38 Bộ luật Lao động quy định:

"Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;"

Như vậy, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do bất khả kháng, lý do kinh tế. Nhưng trước khi chấm dứt hợp đồng với người lao động vì lý do kinh tế thì người sử dụng lao động phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại điều 44 Bộ luật Lao động:

"Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh."

Hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn vì vậy nếu sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục mà tình hình kinh tế công ty không biến chuyển thì công ty bạn phải thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bạn ít nhất 30 ngày theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 38 Bộ luật Lao động.

Như vậy, trong trường hợp này mặc dù công ty bạn gặp khó khăn về kinh tế ( không biết đã thực hiện các biện pháp khắc phục hay chưa) nhưng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn đã không thông báo cho bạn ít nhất là 30 ngày vì vậy công ty bạn đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về thời hạn báo trước.

* Trong trường hợp này khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật bạn sẽ được hưởng các quyền lợi như trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định tại điều 48 và 49 Bộ luật Lao động. Nhưng trong quá trình làm việc bạn có đóng BHTN, BHXH, BHYT vì vậy khi chấm dứt hợp đồng lao động,công ty không phải trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc cho bạn. Bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ theo thời gian đóng bảo hiểm, cụ thể:

"Điều 139. Quy định chuyển tiếp

6. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức."

Điều kiện hưởng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

"Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên."

Ngoài ra công ty bạn còn phải bồi thường cho bạn một khoản tiền do đã vi phạm về thời hạn báo trước, quy định cụ thể tại điều 42 Bộ luật Lao động:

"Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê