Theo Dự thảo Nghị định này, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là công chức trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập).

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Dự thảo Nghị định quy định 5 nhóm đối tượng công chức gồm:

Thứ nhất, công chức trong các cơ quan của Đảng làm việc trong các cơ quan, tổ chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cơ quan chuyên trách Đảng ủy cơ sở và cấp trên cơ sở trong các cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở lên.

Thứ hai, công chức trong các cơ quan của Nhà nước làm việc trong các Vụ, cục, văn phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, nhóm thứ hai còn bao gồm công chức làm việc trong Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Văn phòng, Vụ, Thanh tra, Cục, Tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng, Ban và tổ chức thuộc Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh, huyện và các cơ quan chuyên môn; Ban quản lý các khu công nghiệp…

Thứ ba, công chức làm việc trong các cơ quan ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện của tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh.

Thứ tư, công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Thứ năm, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; kế toán trưởng; những người làm việc trong các bộ phận thuộc Ban Bí thư; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; các Ban và cơ quan tương đương của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội; Tỉnh uỷ, thành uỷ; UBND cấp tỉnh…

SOURCE: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Trích dẫn từ: http://dddn.com.vn

 

(MINH KHUE LAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)