Tôi xin chân thành cảm ơn và mong mỏi sự hồi đáp của công ty! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Nội dung phân tích:

Theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 điều 28 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc hướng dẫn chế độ thai sản như sau :"Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, bạn dự kiến sinh 10/10/2015 thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được tính từ 30/10/2014 đến 30/9/2015. Từ 30/10/2014 đến 30/9/2015 bạn đã đóng bảo hiểm được 6 tháng (  từ tháng 4/2015 đến hết tháng 9/2015), cho nên bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trong trường hợp bạn sinh khoảng tháng 9/2015. Nếu ngày sinh trước ngày 15/9 thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được tính từ 30/9/2014 đến 30/8/2015 như vậy bạn mới chỉ có 5 tháng đóng bảo hiểm, bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

Nếu bạn sinh sau ngày 15/9/2015 thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được tính từ 30/10/2014 đến 30/9/2015. Từ 30/10/2014 đến 30/9/2015 bạn đã đóng bảo hiểm được 6 tháng ( từ tháng 4/2015 đến hết tháng 9/2015), bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.