Hợp đồng lao động thứ hai có thời hạn 2 năm.lương ký hợp đồng là 700usd. Hơp đồng này được lập để ràng buộc 2 bên.trong hợp đồng có ghi nếu bên nào chấm dứt hợp đông trước thời hạn sẽ đền bù 1500 usd. Cho tôi xin được hỏi.nếu tôi nghỉ trước thời hạn hợp đồng có đền bù 1500 usd không? Tôi nghỉ một người lao động không thể tồn tại 2 hợp đồng nếu thưa ra, công ty phải bồi thường cho tôi tiền đống bảo hiểm theo lương 700usd tổng thời gian tôi làm viêc khoảng hơn 4 năm.

Người gửi: Vo Y Than

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Thứ nhất: về việc ký hai hợp đồng lao động. Nếu hai hợp đồng hoàn toàn độc lập với nhau thì công ty có thể ký hai hợp đồng lao động với anh. Tức là, nếu 2 hợp đồng này thỏa thuận người lao động làm hai công việc khác nhau thì hai hợp đồng này đều có hiệu lực pháp luật. Nếu hai hợp đồng này cùng thỏa thuận về một công việc, thì hợp đồng thứ 1 sẽ bị vô hiệu do giả tạo theo điều 179 Bộ luật dân sự năm 2005. Hợp đồng thứ 2 vẫn có hiệu lực. Công ty sẽ phải trả lương và đóng bảo hiểm cho anh theo hợp đồng thứ hai.

Thứ hai: về quy định người lao động phải bồi thường nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Quy định này trong hợp đồng sẽ bị vô hiệu theo quy định pháp luật. Người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật theo khoản 1 điều 37 bộ luật Lao động 2013:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.”

Nếu anh chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì sẽ phải bồi thường cho công ty theo quy định tại điều 43 bộ Luật Lao động:
“ Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

Ý kiến bổ sung:

Chào bạn, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tối. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi xin giải thích như sau:
Theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 44/2003 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật lao động thì: “. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật”. Vì vậy mà vấn đề công ty ký với bạn hai hợp đồng lao động là hoàn toàn hợp lý nếu công ty có đủ điều kiện đảm bảo cho bạn về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, các chế độ theo đúng quy định của pháp luật

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG

--------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;