Người gửi: phuongloan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Thời điểm nào nghỉ việc thì được hưởng chế độ thai sản?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung phân tích:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản: 

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai; 

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong trường hợp này bạn cần đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì mới đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản. Theo như thông tin bạn cung cấp đến tháng 12/2015 bạn dự kiến sinh, theo thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH thì trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, nếu bạn sinh trước 15/12/2015 thì tức là trong khoảng thời gian từ 12/2014 đến tháng 11/2015 bạn phải đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội. Như vậy, ít nhất bạn cần đóng hết tháng 5/2015 thì mới đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản, tức là bạn có thể nghỉ việc từ tháng 6/2015.  

Nếu bạn sinh trước sau 15/12/2015 thì trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015 bạn phải đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội. Như vậy, ít nhất bạn cần đóng hết tháng 6/2015 thì mới đủ điều kiện hưởng thai sản, tức là bạn có thể nghỉ việc từ tháng 7/2015.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.