Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư. Người gửi: THương
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

2. Luật sư tư vấn:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Xét trường hợp của bạn, khoảng thời gian 12 tháng tính đến khi bạn sinh con là từ 3/4/2013 đến 3/4/2014, trong khoảng thời gian này bạn đã tham gia bảo hiểm từ tháng 4 đến tháng 10 có nghĩa là bạn đã tham gia bảo hiểm 7 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con nên bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê