Người gửi: Đình Phong

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Khoản 7 nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều 34 nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định:

"1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động."

Như vậy, nếu trong khoảng thời gian 3 tháng bạn không hoàn thành thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Điều 87 luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định vể Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Có việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

d) Hưởng lương hưu;

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư;

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

i) Bị chết.

2. Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 82 của Luật này. 

3. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau. 

 Theo đó thì chỉ có những trường hợp đã và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó mới không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau. Trường hợp này bạn chưa làm được hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng thời gian bạn tham gia bảo hiểm trước đó sẽ được cộng dồn khi bạn tiếp tục đóng bảo hiểm khi tham gia một quan hệ lao động mới.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: