Vậy trong thời gian nghỉ hậu sản trùng với ngày nghỉ tết nghỉ lễ thì có được trừ những ngày đó ra không ?
Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người gưi: KT Thanh Nga
Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

Thời gian hưởng bảo hiểm thai sản ?

Luật sư tư vấn về thời gian hưởng bảo hiểm thai sản, gọi: 1900.1940

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

Luật bảo hiểm xã hội 2006.

Nội dung phân tích:

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần”.

Dựa vào khoản 4 điều này, có thể thấy rằng trong thời gian nghỉ thai sản, nếu trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết thì những ngày này sẽ tính luôn vào thời gian mà bạn được nghỉ theo quy định.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê.