Cho em xin hỏi giờ em nộp giấy khai sinh của con thì còn được hưởng tiền bảo hiểm không?

Người gửi: D.T.V.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Thời hạn nộp giấy khai sinh để hưởng tiền bảo hiểm ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

Nội dung phân tích:

Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 quy định giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản như sau :

"1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định  của Luật BHXH.

 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy việc chi trả tiền trợ cấp thai sản cho người lao động là do người sử dụng lao động thực hiện và theo quy định trên thì sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, người sử dụng lao động phải chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện việc quyết toán với người sử dụng lao động.

Pháp luật chỉ quy định giới hạn thời gian người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho người lao động mà không quy định giới hạn thời gian làm hồ sơ hưởng thai sản. Do đó, dù đã qua một thời gian nhưng bạn vẫn hoàn toàn được phép làm hồ sơ hưởng thai sản và được chi trả như bình thường.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản đối với trường hợp sinh con của bạn bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con.  Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao);

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động