Và một câu hỏi nữa là một chị nhân viên trong công ty có đóng bảo hiểm ở một công ty khác lúc trước làm việc, nhưng công ty đó nợ bảo hiểm mấy tháng không đóng cho nhân viên nên chị ấy không rút được sổ ra. Vậy em phải xử lý tình huống đó như thế nào ạ?

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty chúng tôi! Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

2. Luật sư tư vấn:

Nhân viên của bạn thuộc trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 2 nên hồ sơ mà bạn cần chuẩn bị để làm thủ tục đóng bảo hiểm cho nhân viên gồm các loại giấy tờ theo khoản 1 điều 110

"a) Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định;

b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập;

c) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động."

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, bạn phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Trường hợp nhân viên của công ty bạn trước đó đã làm việc cho công ty khác nhưng khi chấm dứt hợp đồng lao động không được trả sổ bảo hiểm do công ty còn nợ tiền bảo hiểm thì bạn bảo nhân viên đó yêu cầu công ty cũ trả sổ bảo hiểm để bạn hoàn thành hồ sơ tham gia bảo hiểm. Nhân viên đó có thể yêu cầu công ty cũ trả sổ bảo hiểm bằng các thủ tục sau:

- Nộp đơn yêu cầu công ty trả sổ bảo hiểm và đưa ra một thời hạn nhất định nếu sau khoảng thời gian đó công ty không trả thì nộp đơn lên phòng lao động thương binh và xã hội yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau thời hạn 5 ngày làm việc hòa giải viên lao động không kết thúc việc hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty có trụ sở yêu cầu giải quyết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê