Vì lý do sức khỏe nên Bs nói tôi phải nghỉ ngơi, tôi đang phân vân vì không biết mình có đủ điểu kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản không, nhiều người nói tôi đã đủ điều kiện, cũng có người nói tôi chưa đủ điều kiện ?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư                                         

Người gửi: : Nguyễn Thảo 
Câu hỏi được biên tập từ
chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Chế độ bảo hiểm thai sản cho phụ nữ - Ảnh minh họa

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Chúc bạn mạnh khỏe và thành công.

Về vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006;

- Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Nội dung phân tích:

Để biết được bạn có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? bạn  cần căn cứ vào:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội:

“1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định tại khoản 1 mục II:

“1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số   152/2006/NĐ- CP   được hướng dẫn như sau:

- Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 - Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ vào quy định trên, xét trường hợp này: theo như dữ kiện bạn cung cấp thì hiện nay 7/2014 bạn đang có bầu được 2 tháng. Vậy theo quy luật tự nhiên, tôi xin dự trù thời gian sinh con cho bạn sẽ vào tầm tháng 02/2015. Như vậy, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ là 02/2014 – 02/2015. Do đó, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh này bạn phải đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh KHuê