Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7)gọi:   1900.6162

B) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

C) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

>> Tải bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG