Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật lao động năm 2012.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị định số 05/2015 NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số quy định của BLLĐ.

Nghị định 95/2013/NĐ-CP : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

2. Nội dung trả lời:

Bộ luật lao động năm 2012 có quy định:

"Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau."

Mình có làm cho công ty A, và được bổ nhiệm làm trưởng ban nhưng hàng tháng mình được lĩnh lương không được tính đúng theo quy chế lương của Công ty mẹ ban hành. Xin hỏi vấn đề này mình đề nghị thanh tra lại lương và đề nghị tính lại lương liệu có được không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Nếu công ty bạn đã xây dựng quy chế lương thì có trách nhiệm thanh toán và chi trả đúng, đủ cho người lao động của mình. Bộ luật lao động có quy định:

"Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương."

Như vậy, nếu công ty không thực hiện đúng bạn có thể kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để yêu cầu doanh nghiệp trả lương đúng theo thỏa thuận và xử phạt doanh nghiệp về hành vi này như sau:

"3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động....

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động..."

Chào luật sư Minh Khuê. Hiện tôi là giáo viên. Trong ngày 3/11/2016 tôi có nộp đơn xin nghỉ việc và được UBND huyện Hòa Vang ra quyết định nghỉ từ ngày 11/11/2016. Hiệu trưởng của trường báo lại là đã cắt lương của tôi trong tháng này. Vậy xin quý luật sư vui lòng cho tôi hỏi: Tôi có được nhận số tiền lương đã dạy từ ngày 1 đến ngày 11/11/2016 không ? Nếu có thì hình thức nhận thế nào ? Xin chân thành cám ơn.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đúng pháp luật nên bạn được yêu cầu nhà trường chi trả đúng và đủ lương cho đến trước khi nghỉ việc.Trường hợp của bạn được áp dụng luật viên chức 2010 và bộ luật lao động năm 2012.

Điều 28 Luật Viên chức quy định:

"3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động."

Theo đó, việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Lao động như sau:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán"

Chào luật Minh Khuê. Tôi đã làm việc hợp đồng dài hạn với công ty. Nhưng nay công ty khó khăn chậm lương quá lâu nên tôi muốn xin nghỉ không hưởng lương để đi làm cho một công ty khác vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thì tôi phải làm đơn thế nào ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Việc công ty chậm lương là sai với quy định của pháp luật lao động.Nếu việc thỏa thuận trả lương đủ và đúng không được bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu muốn như sau:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Như vậy bạn báo trước cho người sử dụng lao động đủ 45 ngày thì được quyền nghỉ việc đúng luật mà không phải bồi thường.

Em đưa người vào công ty tnhh làm thời vụ . Hiện nay công ty em thường hay trả chậm lương. Em không có hợp đồng chỉ có thỏa thuận miệng giờ em phải làm thế nào ạ ? Em xin cảm ơn.

Bạn gửi đơn đề nghị trả lương đầy đủ đến công đoàn cấp cơ sở của công ty nếu có. Nếu không được giải quyết thỏa đáng bạn có quyền gửi đơn này đến phòng LĐTBXH quận/huyện nơi công ty có trụ sở. Theo đó công ty có thể bị xư phạt như sau:

" Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật lao động; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động...."

Chào luật Minh Khuê. Làm ơn tư vấn cho mình vụ việc sau với ạ. Công ty A trúng thầu xây dựng trụ sở M. A giao cho B thi công các hạng mục công trình và thanh toán cho B đầy đủ các khoản chi phí. Khi thi công công trình B lại thuê C vừa làm công, vừa tuyển thợ và chấm công cho B. Đến khi xây xong công trình không thanh toán tiền công cho công nhân. Các công nhân làm đơn khởi kiện C ra Tòa án để đòi tiền công lao động. Bạn cho mình hỏi đây là tranh chấp kiện đòi tài sản thông thường hay tranh chấp đòi tiền lương theo quy định của Bộ luật lao động, Căn cứ điều khoản nào ạ ?Xin chân thành cảm ơn.

Nếu C và B có hợp đồng lao động thì C chỉ là người làm công cho B,C chỉ làm việc theo quy định của tổ chức B, lúc này các công nhân phải làm đơn tranh chấp về trả tiền công/ thù lao với tổ chức B.

 Nếu C và B có không hợp đồng lao động mà C chỉ là cá nhân thì bản chất C vẫn là người lao động làm việc cho tổ chức B. 

Trong cả hai trường hợp này thì tranh chấp trên được coi là tranh chấp đòi tiền lương/tiền công /thù lao theo quy định của bộ luật lao động. Do thông tin bạn đưa ra ít trường hợp có nội dung hướng dẫn chưa rõ bạn có thể liên hệ lại với công ty luật Minh Khuê.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại  số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê