1) Nếu Ngày 15/01/2009 Công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ông A, Cty X trả 1 tháng lương thôi việc và trợ cấp 2 tháng lương đi tìm việc.

2) Nếu ngày 15/01/2010 Cty X đơn phương chấm dứt hợp đồng với Ông A, có phải Ông A được hưởng 1 tháng lương thôi việc + trợ cấp 2 tháng lương đi tìm việc, và người Ông A được hưởng thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp từ Cơ Quan BHXH khi chưa kiếm được việc theo theo chế độ BHTN không? Hay chỉ được hưởng từ NSDLD 1 tháng lương thôi việc và hưởng thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp từ Cơ Quan BHXH khi chưa kiếm được việc theo theo chế độ BHTN (tức là không được hưởng 2 tháng trợ cấp thôi việc từ Cty X)

3) Nếu trong thời gian hưởng BHTN mà chưa kiếm được việc thì Cơ quan LD sẽ giới thiệu việc làm với mức lương 4 triệu hay chỉ với mức lương quy đinh cho Cty nước ngoài tối thiểu là 1,2 triệu? Nếu giới thiệu lương 1,2 triệu Ông A không đi làm thì xem như Ông A không thất nghiệp, khi đó Cơ quan BHXH không cho hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải không? (Nếu đúng thì quá thiệt thòi cho Ông A).

Trường hợp rên đây là là thắc mắc của NLD và theo ý kiến của tôi là như thế, xin quý Cơ quan cho ý kiến trả lời cụ thể để được hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn

.Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.1940

Trả lời: Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh trả lời như sau:

1. Trường hợp ngày 15/1/2009, công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông A, nếu công ty chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 38 Bộ Luật lao động thì ông A được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động. Pháp luật lao động hiện hành không quy định người lao động khi nghỉ việc được trợ cấp hai tháng tiền lương đi tìm việc, trừ trường hợp công ty có ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương trả thưởng của công ty hoặc thỏa thuận trong HĐLĐ.

Trường hợp công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc và phải bồi thường một khoảo tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc công với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định tại khảon 1 Điều 41 Bộ luật lao động.

2. Trường hợp ngày 15/01/2010 công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp với ông A thì ông A được hưởng trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc từ 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008. Từ ngày 01/01/2009 đến ngày 15/01/2010 (thời điểm chấm dứt HĐLĐ), ông A được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí nhưng không phụ thuộc vào mức lương mà người lao động đó đã hưởng tại doanh nghiệp trước khi thất nghiệp. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 127/2008/NĐ-CP. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có hưởng dẫn rõ hơn khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập