Chào Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuồi tham gia BHXH cụ thể như sau: 

Như vậy Công ty có được ra quyết định để chị này nghỉ hưu không hay phải thực hiện tiếp hợp đồng để chị đủ 20 năm gia đóng BHXH rồi nghỉ hưu. Và nếu Công ty ra quyết định cho nghỉ theo yêu cầu của chị vì đủ tuồi hưu thì công ty có chi trả trợ cấp thôi việc cho trường hợp này không? Cám ơn rât nhiều.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động công ty luật Minh Khuê.

Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm tham gia BHXH ?

Luật sư tư vấn pháp luật gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật BHXH 2006

Nội dung

Theo quy định của Luật BHXH 2006, người tham gia BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc khi đáp ứng được những điều kiện nhất định thì đều được hưởng chế độ hưu trí. Điều 70 Luật này quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

"Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm."

Theo đó, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ hai điều kiện: về độ tuổi là nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; về thời gian đóng BHXH phải đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội (bao gồm BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc) trở lên.

Trường hợp này do NLĐ chưa đủ điều kiện về hưởng lương hưu do chưa đủ thời gian đóng BHXH thì căn cứ Điều 57 Luật BHXH có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc như sau:

"Điều 57.Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. "
 
Theo đó, nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí của BHXH bắt buộc thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc. Sau khi bảo lưu, NLĐ có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu của BHXH tự nguyện. Do đó, công ty vẫn có thể ra quyết định nghỉ hưu đối với trường hợp này. Hoặc công ty có thể kéo dài thời hạn hợp đồng đến khi đủ 20 năm đóng BHXH vì NLĐ mới chỉ có thời gian đóng bảo hiểm là 18 năm 4 tháng nên chưa đủ điều kiện để tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện sau khi nghỉ việc theo Khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội: "Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm".

Trường hợp công ty ra quyết định nghỉ hưu theo yêu cầu của NLĐ vì đã đủ tuổi nghỉ thì NLĐ này sẽ được nhận BHXH 1 lần theo quy định tại Điều 73, 74- Luật BHXH 2006 như sau:

"Điều 73. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này;

2. Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

3. Ra nước ngoài để định cư.

Điều 74. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. "

Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu công ty chấm dứt hợp đồng với người lao động do đến tuổi nghỉ hưu thì NLĐ không thuộc diện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Mặt khác, việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không làm ảnh hưởng đến chế độ hưu trí theo quy định của luật BHXH. Do đó, công ty không phải chi trả trợ cấp nghỉ việc cho NLĐ này

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật BHXH.