Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Tự đóng tiếp bảo hiểm sau khi nghỉ làm có được hưởng trợ cấp thai sản không ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Nội dung trả lời:

Về việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản:

Hiện tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 vẫn đang có hiệu lực nhưng kể từ 1/1/2016 thì Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực và sẽ thay thế Luật bảo hiểm xã hội 2006. Do đó, việc bạn sinh con trước hay sau thời điểm 1/1/2016 sẽ ảnh hưởng tới việc phải áp dụng luật nào. Vì bạn không nêu chính xác đã đóng bảo hiểm xã hội từ thời gian nào đến thời gian nào? và thời gian sinh con dự đoán là khi nào? (vì thời điểm bạn sinh con có thể rơi vào khoảng 1/1/2016 trở đi) nên chúng tôi xin chia ra làm 2 trường hợp:

- Bạn sinh con trước ngày 1/1/2016

- Bạn sinh con từ ngày 1/1/2016 trở đi.

1. Trường hợp 1: Bạn sinh con trước 1/1/2016

Cơ sở pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2006

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn sinh con trước ngày 1/1/2016 thì điều kiện để bạn được hưởng chế độ thai sản là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Bạn xin nghỉ việc tại công ty nhưng nếu đến thời điểm sinh con mà bạn đã đóng BHXH được đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

2. Trường hợp 2: Bạn sinh con từ ngày 1/1/2016 trở đi

Cơ sở pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, nếu bạn sinh con từ 1/1/2016 trở đi thì điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. 

Nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Về việc tham gia BHXH tự nguyện:

Trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo cả 2 trường hợp nêu trên thì khi nghỉ việc tại công ty, bạn không thể tự đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ thai sản vì chế độ thai sản chỉ được áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, bạn có thể đóng BHXH tự nguyện để được hưởng những chế độ khác theo quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê