Chương trình hưu trí cho nhân viên đề cập đến quá trình người sử dụng lao động nhận đều đặn những khoản đóng góp từ lương nhân viên của họ, mà những khoản này được ủy thác cho nhà cung cấp chương trình hưu trí để đầu tư cho đến thời điểm khi nhân viên nghỉ hưu và có thể nhận được số tiền họ tiết kiệm trong thời gian làm việc với doanh nghiệp. Nhân viên có thể đóng góp thêm vào quỹ hưu trí nếu muốn và điều này một lần nữa tạo ra tình huống có lợi cho hai bên khi mà người lao động và doanh nghiệp đều có thể nâng cao hiệu quả về thuế.

>> Tư vấn chế độ bảo hiểm hưu trí tự nguyện 24/7: 1900.6162

Quỹ hưu trí được xây dựng bằng cách sử dụng các khoản đóng góp từ doanh nghiệp, đóng góp của nhân viên, những khoản lợi nhuận đầu tư và giảm thuế. Mục đích là mang lại sự đảm bảo về tài chính cho người lao động lúc nghỉ hưu, qua đó kế hoạch này cũng mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức nói chung.

Chương Trình Hưu Trí tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào?

- Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp như là nhà tuyển dụng tốt - Cung cấp một kế hoạch hưu trí cho nhân viên thể hiện doanh nghiệp quan tâm đến phúc lợi hiện tại và tương lai của nhân viên và sẵn sàng giúp đỡ họ.

- Tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài - Sự biến động hiện tại của kinh tế toàn cầu đã nâng tầm quan trọng của việc tiết kiệm của từng cá nhân. Do đó, việc cung cấp và đóng góp cho một chương trình hưu trí là một nguồn lợi vô cùng hấp dẫn cho bất kỳ nhân lực có trình độ cao.

- Những lợi ích tài chính- Những đóng góp của người sử dụng lao động đối với quỹ hưu trí nhân viên sẽ được khấu trừ thuế, nghĩa là doanh nghiệp có thể đồng thời vừa giảm chi phí hoạt động của mình trong khi vừa nâng cao tinh thần nhân viên. Hơn nữa, nhân viên cũng có thể nhận lại những đóng góp cá nhân của họ, tuy nhiên có thể có một giới hạn tùy thuộc vào hệ thống pháp luật áp dụng.

- Nâng cao hiệu quả lao động- Chương trình hưu trí có thể tạo sự khích lệ có hiệu quả bằng cách cho nhân viên thấy được không đơn thuần chỉ là một công việc, doanh nghiệp coi trọng giá trị mà họ đóng góp và tuyển dụng họ vì một nghề nghiệp lâu dài. Điều này làm gia tăng cam kết của nhân viên và vì vậy cải thiện hiệu suất của tổ chức.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động